Đổi thẻ, bán thẻ điện thoại, thẻ game, nạp tiền điện thoại, nạp game giá siêu rẻ - uy tín - chất lượng hàng đầu

Dịch vụ đổi thẻ giá cả cạnh tranh siêu rẻ, tích hợp nạp điện thoại, nạp game, thanh toán và mua hàng hoàn toàn tự động 24/7. Mua bán tiện lợi, 1 giây có hàng.

Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
- Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

- Thẻ cần ghi đúng serial. Ghi sai serial có thể gây khó khăn khi hỗ trợ xử lý, tra cứu Thẻ lỗi

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 23% 20.5% 23% 20.5% 20.5% 20.5% 21.5% 21.3% 21.5%
VIP 23% 20.5% 23% 20.5% 20.5% 20.5% 21.5% 21.3% 21.5%
Đối tác 23% 20.5% 23% 20.5% 20.5% 20.5% 21.5% 21.3% 21.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đối tác 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 22.8% 22.8% 22.8% 22.8% 22% 21% 21% 20%
VIP 22.8% 22.8% 22.8% 22.8% 22% 21% 21% 20%
Đối tác 22.8% 22.8% 22.8% 22.8% 22% 21% 21% 20%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
VIP 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Đối tác 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 19% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 17.5% 17.5%
VIP 17.5% 17.5% 19% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 17.5% 17.5%
Đối tác 17.5% 17.5% 19% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 17.5% 17.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 23% 23% 21.5% 21.5% 21.5%
VIP 23% 23% 21.5% 21.5% 21.5%
Đối tác 23% 23% 21.5% 21.5% 21.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18% 18% 13.5% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
VIP 18% 18% 13.5% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đối tác 18% 18% 13.5% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
VIP 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
Đối tác 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%